DEPARTMENT OF IRRIGATION AND DRAINAGE MALAYSIA    
 
Home |  FAQ |  Site Map

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. JPS adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web JPS iaitu http://www.water.gov.my. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa JPS misalnya yang melibatkan agensi PBT, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi  berkenaan ataupun agensi Kerajaan yang mengawalselia entiti swasta berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan JPS dalam menguruskan aduan awam.

Please provide your feedback


Tell us about your particulars

 
User account for Public Complaint Management System (SISPAA) ?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.

Disclaimer:

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini.